Mary Anne Dente
Artist

Lake Tekapo Icon

18x36 Acrylic: Church of the Good Shepherd

Sold

Lake Tekapo Icon